SherlockHolmes.se

Conan Doyle

Bibliografi över Haggard

Lars-Erik Nygren gav 2001 ut en svensk bibliografi över en av Conan Doyles samtida författarkollegor, H Rider Haggard, författare till…

Tillbaka till toppen