SherlockHolmes.se

The Baskerville Hall Club of Sweden

BHC grundades 1979 och är idag Sveriges största sällskap för Sherlock Holmes-vänner, med ca 100 medlemmar.
Medlemsmagasinet heter ”The Moor” och ges ut fyra gånger om året. Innehållet är mycket blandat och sträcker sig från teorier och debatter till ren kuriosa och tävlingar.

Årsmöte hålls varje år i Stockholm i januari. Mer oregelbundet förekommer även en del andra träffar, såsom pubbesök och filmkvällar. Årsavgiften är för närvarande 221 kr.

Läs mer på sällskapets hemsida.

Den som vill bli medlem löser nedanstående intagningsprov och skickar in svaren i ett mejl till BHC:s sekreterare Anders Wiggström. Han hör sedan av sig inom kort och talar om hur det har gått. Den som har 10 rätt på provet är direktkvalificerad för ett medlemskap, men även med färre antal rätt kan man inbjudas att bli medlem. Om man inte lyckas första gången går det bra att testa igen vid ett senare tillfälle. De sista frågorna är medvetet lite svårare och kan räknas som lite överkurs. Sammantaget ger dock frågorna en bra indikation på vilka förkunskaper som är bra att ha för att man ska kunna ha kul i föreningen.

Intagningsprov i The Baskerville Hall Club of Sweden

1. Vad heter dr Watson i förnamn?
a) Robert
b) Harry
c) Tobias
d) John
e) George

2. Vilken var den första historien som Conan Doyle skrev om Sherlock Holmes och som publicerades 1887?
a) Gloria Scott
b) The Hound of the Baskervilles
c) A Study in Scarlet
d) The Speckled Band
e) A Scandal in Bohemia

3. Sherlock Holmes bor på Baker Street, men vad är gatunumret?
a) 21 b
b) 22 b
c) 211 b
d) 221 b
e) 222 b

4. Vad heter Sherlock Holmes landlady?
a) Mrs Hudson
b) Miss Blake
c) Mrs Wooster
d) Mrs Hanson
e) Miss Morstan

5. Under 1930- och 1940-talet spelades en serie Holmes-filmer in med en huvudrollsinnehavare som för en hel generation skulle bli synonym med mästerdetektiven. Hans motspelare i rollen som Watson hette Nigel Bruce, men vad hette skådespelaren som spelade Holmes?
a) William Gillette
b) Jeremy Brett
c) Basil Rathbone
d) John Gielgud
e) Trevor Howard

6. Ett av världens främsta Sherlock Holmes-sällskap har tagit sitt namn från Holmes benämning på gatpojkarna som hjälper honom. Vad är namnet?
a) The Baker Street Irregulars
b) The Boys of Baker Street
c) The London Boy Detectives
d) The Boy Scotland Yard
e) The Baker Street Mini Detectives

7. I vilken novell ställs Holmes inför en indisk träskorm?
a) The Speckled Band
b) The Indian Swamp Adder
c) The Mysterious Indian
d) The Crooked Man
e) The Sign of Four

8. Vad heter novellen där Holmes luras av Kvinnan med stort K?
a) The Sign of Four
b) The Red-Headed League
c) The Empty House
d) A Scandal in Bohemia
e) The Dying Detective

9. Hur många berättelser skrev Conan Doyle om Sherlock Holmes (om man bortser från hans egna Holmes-parodier och -pjäser)?
a) 102 noveller och 3 romaner
b) 56 noveller och 4 romaner
c) 31 noveller och 4 romaner
d) 72 noveller och 5 romaner
e) 80 noveller och 2 romaner

10. Vilken av de fyra romanerna om Sherlock Holmes utspelar sig enbart i England?
a) The Valley of Fear
b) The Hound of the Baskervilles
c) The Sign of Four
d) A Study in Scarlet
e) The Speckled Band

11. I novellen The Final Problem slåss professor Moriarty och Sherlock Holmes vid Reichenbachfallet. I vilket land hittar man detta mäktiga vattenfall?
a) Storbritannien
b) Italien
c) Schweiz
d) Polen
e) Tjeckien

12. En av de på senare år mest framgångsrika pastischserierna om Holmes handlar om en ung kvinna som löser fall tillsammans med den åldrade mästerdetektiven. Vilken av följande författare kan tänkas ha skrivit dessa böcker?
a) Nicholas Meyer
b) Tage Ekelöf
c) Sven Sörmark
d) Laurie R King
e) Sue Grafton

13. Vad hette Conan Doyles lärare i Edinburgh som även fick stå som förebild för Sherlock Holmes?
a) Joseph Bell
b) George Challenger
c) Abraham Stoker
d) George Edalji
e) Jefferson Hope

14. En svensk präst skrev tidigt under 1900-talet två böcker med Sherlock Holmes-parodier som fortfarande är något av det mest underhållande man kan läsa i den genren. På riktigt hette prästen Frans Oscar Wågman, men vad var hans pseudonym?
a) Frank Heller
b) Sture Stig
c) Hasse Z
d) Wolodja
e) Oscar Fransson

* * *

Skicka dina svar till bhc(at)telia.com. Antingen kan du ange bara en bokstav för varje fråga (t ex ”Fråga 2: a”) eller så kan du skriva svarsalternativet i text (t ex ”Fråga 2: Gloria Scott”).

Glöm inte att skriva namn, adress och mejladress. Om du har några frågor så går det bra att skicka dem till samma adress.

Tillbaka till toppen