SherlockHolmes.se

I artiklar om Sherlock Holmes används ofta Jay Finley Christs förkortningar istället för att skriva ut hela namnen på de noveller och romaner som man refererar till. I nedanstående förteckning är romanerna kursiverade.

ABBEThe Adventure of the Abbey Grange
BERYThe Adventure of the Beryl Coronet
BLACThe Adventure of Black Peter
BLANThe Adventure of the Blanched Soldier
BLUEThe Adventure of the Blue Carbuncle
BOSCThe Boscombe Valley Mystery
BRUCThe Adventure of the Bruce-Partington Plans
CARDThe Adventure of the Cardboard Box
CHASThe Adventure of Charles Augustus Milverton
COPPThe Adventure of the Copper Beeches
CREEThe Adventure of the Creeping Man
CROOThe Adventure of the Crooked Man
DANCThe Adventure of the Dancing Men
DEVIThe Adventure of the Devil’s Foot
DYINThe Adventure of the Dying Detective
EMPTThe Adventure of the Empty House
ENGRThe Adventure of the Engineer’s Thumb
FINAThe Final Problem
FIVEThe Five Orange Pips
GLORThe Gloria Scott
GOLDThe Adventure of the Golden Pince-nez
GREEThe Greek Interpreter
HOUNThe Hound of the Baskervilles
IDENA Case of Identity
ILLUThe Adventure of the Illustrious Client
LADYThe Disappearance of Lady Frances Carfax
LASTHis Last Bow
LIONThe Adventure of the Lion’s Mane
MAZAThe Adventure of the Mazarin Stone
MISSThe Adventure of the Missing Three-Quarter
MUSGThe Musgrave Ritual
NAVAThe Naval Treaty
NOBLThe Adventure of the Noble Bachelor
NORWThe Adventure of the Norwood Builder
PRIOThe Adventure of the Priory School
REDCThe Adventure of the Red Circle
REDHThe Red-Headed League
REIGThe Reigate Squires
RESIThe Resident Patient
RETIThe Adventure of the Retired Colourman
SCANA Scandal in Bohemia
SECOThe Adventure of the Second Stain
SHOSThe Adventure of Shoscombe Old Place
SIGNThe Sign of Four
SILVSilver Blaze
SIXNThe Adventure of the Six Napoleons
SOLIThe Adventure of the Solitary Cyclist
SPECThe Adventure of the Speckled Band
STOCThe Stockbroker’s Clerk
STUDA Study in Scarlet
SUSSThe Adventure of the Sussex Vampire
THORThe Problem of Thor Bridge
3GABThe Adventure of the Three Gables
3GARThe Adventure of the Three Garridebs
3STUThe Adventure of the Three Students
TWISThe Man with the Twisted Lip
VALLThe Valley of Fear
VEILThe Adventure of the Veiled Lodger
WISTThe Adventure of the Wisteria Lodge
YELLThe Yellow Face
Tillbaka till toppen