SherlockHolmes.se

bibliografi

Bibliografi över Haggard

Lars-Erik Nygren gav 2001 ut en svensk bibliografi över en av Conan Doyles samtida författarkollegor, H Rider Haggard, författare till…

Bibliografi på nätet

1991 gav Ted Bergman ut “Sherlock Holmes i Sverige – en bibliografi” som förtecknar och beskriver böcker och artiklar om…

Tillbaka till toppen